Ministerie van Economische zaken, EVD

Vraag 
Aanbesteding en gunning inzake matchmaking-projecten met buitenlandse bedrijven.
Aanpak 
Een selectie op activiteit en affiniteit per land en per bedrijf. Informatie verzamelen over en weer. Contacten leggen via internet. Bezoekprogramma ontwerpen, organiseren. Actief begeleiden gasten naar Nederlandse bedrijven. Kennismaking uitbouwen naar overeenkomsten. Tegenbezoek brengen en buitenlands bedrijf voorbereiden op komst Nederlandse samenwerkingspartner. Overeenkomst sturen. Continuïteit controleren.
Resultaat 
Nederlandse bedrijven startten kennisuitwisseling. Leveranties zijn gedaan. Nieuwe markten voor Nederlandse bedrijven. Nieuwe ontwikkelingen, marktkansen voor buitenlandse bedrijven.