Opticiёn doet uitvinding in oogmetingen

Vraag 
Hoe kunnen we onze uitvinding beschermen en uitbaten?
Aanpak 
Eerst vertrouwen in geheimhouding verklaren. Basiskennis inhoudelijk delen met TerZake. De opties in beeld. Afspraken maken over aanpak. Wat zeggen we wel en ook beslist niet. Welk lekkers bewaren we voor later. De onderhandeling in. Voortgang actief bewaken. Progressie boeken. Ontwerp overeenkomst. Uitvoering begeleiden.
Resultaat 
De intentie is getekend. Taken zijn verdeeld. Doelen zijn helder. Resultaten toebedeeld. Uitvoering wordt gestart.