Bedrijf in de bouw van gevels, ramen en kozijnen

Vraag
Help! Buig onze neergaande resultatenlijn om in een versterkte cultuur

Aanpak
Onderzoek bij personeel naar toestand en motivatie bedrijf met behulp van Brown paper. Wedstrijd naar oplossen verbeterpunten door teams zelf. Ontwerp programma om de trots van binnen naar buiten uit te dragen. Creatieve communicatie toegevoegd. Opstellen jaarschema van activiteiten. Controle op uitvoering.

Resultaat
Binnen een half jaar schreven we (zonder saneringen) weer zwarte cijfers.

Scroll naar top