Hogeschool Zuyd, faculteit Financieel Management

Vraag
Ontwerp strategische positie voor onze faculteit.

Aanpak
Aanzet maken in een kernteam. Studieweekend met alle personeel. Ontwerp van plannen naar aanpak. Verdeling van taken naar uitvoering.

Resultaat
Aantoonbaar nieuw elan bij docenten. Eenduidig beeld van werken aan toekomst. Heldere communicatie naar stakeholders. Houvast en koers voor management. Zelfsturing een feit.

Scroll naar top