Ondernemersvereniging creëert mogelijkheden voor de regio

Vraag
Ontwerp met ons een missie en visie waar we de komende jaren mee vooruit kunnen.

Aanpak
Bestuurlijk geleidt door stappen brainstormen over missie, visie, strategie, organisatie, uitvoering, middelen. Commitment bestuurders door inzet en medewerking.

Resultaat
Het beleid is bepaald. Een en ander is gevat in enthousiaste notitie. Aansluiting op Provinciale en regionale agenda’s. Doelen zijn helder. Resultaatgroepen zijn ondernemend aan de slag. Resultaten toebedeeld. Uitvoering wordt gestart.

Scroll naar top